Om Danmarks Busmuseum fond

”Danmarks Busmuseum” er en Almennyttig Erhvervsdrivende Fond. Fondens formål er at indsamle historisk materiale om rutebil og bushistorien i Danmark siden diligencens motorisering. Indsamle, bevare, restaurere, genopbygge rutebiler og busser fra 1900 til år 2000. Udlejning af veteranbusser til særlige lejligheder erhverv som private, samt til reklame og filmoptagelser i bred forstand. Museet råder i 2019 over cirka 70 rutebiler/busser fra perioden 1925 til år 2000-tallet.

Fondsbestyrelse:

Formand: Lars Wolthers
Næstformand: Benny Egesø
Bestyrelsesmedlem: Ole Predbjørn Vang
Bestyrelsesmedlem: Ole Bolvig Andersen
Bestyrelsesmedlem: 
Daglig ledelse:
Direktør/museumsleder: Ole Predbjørn Vang