I anledning af 75-året for frigivelse og hjem transport af koncentrationslejerfanger i marts/apr. 1945, har Danmarks Busmuseum her i sæson 2020 dette som gennemgående tema på bus museet i Skælskør.

Her viser vi bl.a. vores (røde) nu hvide Volvo bus fra 1938 identisk med nogle af de omkring 125 hvidemalede busser, der med vognmænd og chauffører – på trods af livsfare – viste mod og opfindsomhed med disse aktioner.

Ud over den ”Hvide Bus” viser vi en gasgenerator, en masse billeder, en film og fortællinger.

Gasgeneratorer blev monteret på køretøjer under de knappe muligheder for at skaffe benzin.

Generatoren blev fyldt op med brænde, tørv, grankogler o.l. brændbart, for i generatoren (”Kakkelovnen”) at gløde materialet ud så der dannedes gas.

Denne gas erstattede den manglende benzin, som gav busmotorerne store udfordringer og til tider vanskeligheder.

Kom tæt på datidens barske virkelighed ved besøg på: Danmarks Busmuseum, Fabriksvej 1 Skælskør.